חתונה אזרחית בישראל, זה דבר שאכן קורה! יותר זוגות כיום עם בחירה וכאלה ללא ברירה מעדיפים

לערוך חתונה אזרחית ולוותר על החתונה הדתית המסורתית.

בקטגוריית האין ברירה נמצאים זוגות שהם פסולי חיתון, זוגות שמעבירים אורח חיים רפורמי או חילונים

שפשוט לא מאמינים בממסד הדתי בישראל.

 

ישנם כמה סוגים של חתונות אזרחיות, כלומר חתונות שאינן עוברות דרך הרבנות דוגמה לאחת מאלה היא חתונה

רפורמית אותה מנהל רב רפורמי, המגיע מהזרם הגדול של היהדות בקרב יהודי העולם.

התנועה הרפורמית מאמינה בחדשנות שאפשר לשלב בתוך המסורת היהודית וככזאת היא מנהלת את הטקסים הדתיים

בצורה שונה מאלו שאנחנו מכירים.

נישואין שנעשו בצורה רפורמית לא מוכרים בישראל ומבחינת הרבנות זוג שנישא בצורה הזאת הוא לא זוג נשוי כדת וכדין.

 

סוגים נוספים של חתונות אזרחיות מתבצעות מחוץ לגבולות המדינה, בעיקר בקפריסין השכנה.

למרות שנישואין אזרחיים לא מוכרים כדת וכדין ברבנות בישראל, זוגות שכן נישאו בצורה אזרחית

מחויבים בגירושין דרך הרבנות ורק דרכה.

 

חתונות אפשריות נוספות הן דרך טקסים אלטרנטיביים אותם מנהלים לרוב מכרים, סלבס ועוד, הם מנהלים את

הטקסים והופכים אותם למרגשים לא פחות.

טקסים אלטרנטיביים נערכים בעיקר לזוגות חד מיניים אותם משיאים ידוענים רבים ומוכרים.

 

לסיכום, הדרך המסורתית של חתונה דתית כדת וכדין היא עדיין הדרך המרכזית להינשא בישראל אך לא מעט אוכלוסיות

מעדיפות לזנוח את הדרך הזאת ולהתחיל בחיים חדשים בטקסים אזרחיים ואלטרנטיביים, כאלה שנראים פחות נוקשיים

ופחות מחפיצים את האשה.